Geotriseis .net

Με επιτυχια 85% στην ευρεση νερου!!!
210 6627797
6977 740967

 

Γεωτρήσεις

Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε πριν κάνετε γεώτρηση νερού!
Η εταιρεία που εμπιστεύτηκαν εκατοντάδες επιχειρήσεις!


Γεωτρυπανα Υδρογεωτρησεων
Γεωτρύπανα μεγάλου βάθους.
Διαθέτουμε και ευέλικτο μικρό ηλεκτρικό γεωτρύπανο για γεώτρηση περιορισμένων χώρων.

Μία αναλυτική παρουσίαση στους τύπους γεωτρυπάνων.
περισσότερα για τα γεωτρύπανα...Τσιμεντενεσεις

Μάθετε για τη τσιμεντένεση και τη σταθεροποίηση εδαφών.
περισσότερα για τις τσιμεντενέσεις...Γεωθερμία

Καλείται και γεωθερμική ενέργεια. Συλλέγεται σε μικρά ή μεγάλα βάθη και θεωρητικά είναι ανεξάντλητη πηγή ενέργειας.
περισσότερα για τη γεωθερμία...
Γεώτρησηfacebook google

Γεωτρήσεις νερού

Η γεώτρηση είναι μέθοδος διατρήσεως του εδάφους σε σημαντικό βάθος με τη διάνοιξη οπών κατάλληλης διαμέτρου για την έρευνα και την αξιοποίηση των πόρων του υπεδάφους, δηλαδή την απευθείας άντληση νερού ή τη χρησιμοποίηση της γεωθερμίας. Η γεώτρηση εκτελείται με τα κατάλληλα μηχανήματα που ονομάζονται γεωτρύπανα.

Η εταιρεία «Γεωτρήσεις – Δήμας Παναγιώτης» εδώ και 50 χρόνια δραστηριοποιείται στο χώρο των γεωτρήσεων και αναλαμβάνει κάθε είδους γεώτρηση άμεσα υπεύθυνα, οικονομικά και κυρίως αποτελεσματικά.

Είμαστε από τις ελάχιστες εταιρείες που διαθέτουν κρουστικά και περιστροφικά γεώτρυπανα ανάλογα των αναγκών του εδάφους για πιο αποτελεσματική και άμεση παράδοση της γεώτρησης.

Γεώτρισις ύδατος   Γεώτρηση νερού
Παροχή νερού από γεώτρηση στο Μαρκόπουλο   Διαδικασία υδρογεώτρησης στην Ανατολική Αττική

Διαδικασία Γεώτρησης

 • Έμπειροι συνεργάτες μας, ειδικοί επιστήμονες γεωλόγοι και μηχανολόγοι, αρχικά εκπονούν μελέτη της περιοχής και του χώρου όπου θα πραγματοποιηθεί η γεώτρηση, ενώ παράλληλα προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση άδειας.
 • Μελέτη του χώρου και εντοπισμός της ακριβής θέση της διάτρησης.
 • Εξασφάλιση ομαλής πρόσβασης στο χώρο διάτρησης όπου θα στηθούν τα γεωτρύπανα και ο υπόλοιπος εξοπλισμός της υδρογεώτρησης.
 • Για δυσπρόσιτες περιοχές εξασφαλίζεται η καλύτερη πρόσβαση για ανεφοδιασμό σε καύσιμα και νερό που απαιτούν τα μηχανήματα γεώτρησης. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση γεώτρησης σε υπόγεια.
 • Πραγματοποιείται προϋπολογισμός δαπάνης και συμφωνίας του έργου.
 • Η καθαυτό διαδικασία διαρκεί από 1 ως 3 μέρες ανάλογα τη δυσκολία έργου. Η διάρκεια εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά υπεδάφους (σκληρότητα πετρωμάτων, σαθρότητα εδάφους κ.ά.), το εύρος και το βάθος της γεώτρησης, καθώς επίσης από τις δυσκολίες πρόσβασης.
 • Στα πλαίσια μιας γεώτρησης ενδέχεται να πραγματοποιηθούν τσιμεντενέσεις στεγανοποίησης κι ενίσχυσης εδαφών.

Διασωλήνωση γεωτρήσεων

Μετά την ολοκλήρωση μιας υδρογεώτρησης απαιτείται ο κατάλληλος εξοπλισμός για τη σωστή λειτουργία παροχής νερού. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διεκπεραίωση διασωλήνωσης, όπου χρησιμοποιούνται δύο δίκτυα σωληνώσεων.
Το πρώτο δίκτυο έχει να κάνει με τη σωλήνευση άδρευσης για την παροχή νερού.
Το δεύτερο δίκτυο είναι ένα σύστημα ανθεκτικής σωλήνωσης με σκοπό την ενίσχυση των τοιχωμάτων της γεώτρησης.
Ανάλογα τα χαρακτηριστικά της γεώτρησης και του εδάφους ποικίλουν και oι σωλήνες που συνθέτουν τα δύα αυτά δίκτυα.
Συνήθως είναι ανοξείδωτοι, γαλβανισμένοι ή πλαστικοί.

Σκοπός της διασωλήνωσης είναι η δυναμική συγκράτηση των τοιχωμάτων της διάτρησης που δημιουργεί η γεώτρηση. Ταυτόχρονα στεγανοποοιούνται οι ρωγμές που επιτρέπουν ανεπιθύμητη εισροή ρευστών από τον υδροφόρο ορίζοντα.

Χαλίκωση γεώτρησης

Μετά τη διασωλήνωση έρχεται το στάδιο της χαλίκωσης στα τοιχώματα της γεώτρησης νερού. Με πρώτη ύλη το υποβαθμισμένο ποταμίσιο χαλίκι καλύπτουμε το κενό που παρουσιάζει ο εξωτερικός προστατευτικός σωλήνας με τα άκρα της διάτρησης.
Με το χαλίκωμα επιτυγχάνεται μία προστατευτική ασπίδα ενάντια στα ακατάλληλα ύδατα και έτσι δημιουργείται ένα φυσικό φίλτρο νερού.

Αντλίες νερού

Η άντληση του νερού από μεγάλο βάθος είναι αδύνατη χωρίς τη χρήση ειδικής αντλίας, η οποία τοποθετείται στη γεώτρηση σε εμφανή ή υποβρύχια θέση και διατίθεται σε διάφορα μεγέθη ή ισχύ, ανάλογα με τις ανάγκες άντλησης. Η ειδική αυτή αντλία διαθέτει αυτόματη λειτουργία, ειδικό πίνακα προστασίας, καθώς και χρονοδιακόπτη για περιορισμένη και προκαθορισμένη λειτουργία (έναρξη-τερματισμός άντλησης του νερού).

Γεωτρήσεις νερού   Γεώτρηση - Αθήνα
Επιτυχές αποτέλεσμα Νότια των Αθηνών - Βάρη   Ευέλικτο μηχάνημα σε γεώτρηση στην Κηφισιά

Οτιδήποτε σας ενδιαφέρει πριν προβείτε σε μία γεώτρηση

 1. Γεωτρύπανα γεωτρήσεων - (δείτε αναλυτικά τους τύπους γεωτρυπάνων)
 2. Μελέτη γεώτρησης από γεωλόγο - (συνεργασία με ειδικά καταρτισμένους)
 3. Γεωτρήσεις Αθηνών - (με παρουσία πάνω από 50 χρόνια)
 4. Γεωθερμική άντληση - (μάθετε για τη γεωθερμική ενέργεια)
 5. Τσιμεντενέσεις - Γεωτρήσεις - (μάθετε για τη χρήση της τσιμεντένεσης)
 6. Δείτε τις φωτογραφίες - (φωτογραφικό υλικό εργασιών μας)
 7. Επικοινωνήστε εδώ - (καλέστε μας να σας εξυπηρετήσουμε)
>