Μενού Κλείσιμο

Γεώτρηση χωρίς άδεια – Πρόστιμο για παράνομη γεώτρηση νερού

γεώτρηση χωρίς άδεια - πρόστιμο για παράνομη γεώτρηση νερού - 1
γεώτρηση χωρίς άδεια - πρόστιμο για παράνομη γεώτρηση νερού - 1

Γεώτρηση χωρίς άδεια - Πρόστιμο για παράνομη γεώτρηση νερού

Γεώτρηση χωρίς άδεια. Πρόστιμο για παράνομη γεώτρηση. Νομοθεσία γεωτρήσεων & πηγαδιών. Καταγγελία για παράνομη γεώτρηση νόμος. Άδεια γεώτρησης κόστος.

Το πρόστιμο για παράνομη γεώτρηση χωρίς άδεια έχει κόστος επιβάρυνσης για διατήρηση και λειτουργία. Καθώς οι ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις νερού στην Ελλάδα έχουν αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τα υπόγεια αποθέματα νερού μειώνονται με τις νέες γεωτρήσεις να αντλούνε υφάλμυρο ή/και θαλασσινό νερό. Πλέον η Ελλάδα διαθέτει σύστημα καταγραφής όλων των γεωτρήσεων – πηγαδιών, το ΕΜΣΥ (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας).

Η περιβαλλοντική συνείδηση και ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι η διαδικασία που θα αποτρέψει τις παράνομες γεωτρήσεις στην Ελλάδα. Διαβάζουμε συχνά σε διαφημίσεις γεωτρήσεων ανά περιοχή της Ελλάδας. Άρθρα όπως “καταγγελία για παράνομη γεώτρηση” , “πρόστιμο για παράνομη γεώτρηση” , “έκανε γεώτρηση χωρίς άδεια” , “άνοιξε γεώτρηση σε υπόγειο”. Ως κοινωνία έχουμε ευθύνη και πρέπει να προστατέψουμε το φυσικό αγαθό που λέγεται ΝΕΡΌ για τις επόμενες γενιές! Η αλόγιστη άντληση υπόγειων υδάτων χρήζει πρωτεύον θέμα προστασίας!

Νομοθεσία για άδεια γεώτρησης και για άδεια χρήσης νερού.

 1. Επί τόπου επίσκεψη και χαρτογράφηση νερού με μηχάνημα εντοπισμού νερού.
 2. Έλεγχος θέσης γεώτρησης με τις ισχύουσες διατάξεις της υπό μελέτη περιοχής.
   1. απόσταση γεώτρησης από γεώτρηση, περιοχές NATURA.
 3. Σύνταξη Φακέλου δικαιολογητικών και κατάθεση για έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων γεώτρησης.
   1. τοπογραφικό διάγραμμα του γεωτεμαχίου οπού θα γίνει η υδρογεώτρηση σφραγισμένο από τον Μηχανικό.
   2. θεωρημένο Αντίγραφο Τίτλου κυριότητας του γεωτεμαχίου όπου θα γίνει η κατασκευή της γεώτρησης.
   3. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια Υπηρεσία Υδάτων.
 4. Διαδικασία εγκρίσεων από την αρμόδια υπηρεσία γεωτρήσεων και αδειοδότηση γεώτρησης.
 5. Κατασκευή γεώτρησης ή άνοιγμα πηγαδιού με προϋπόθεση την εύρεση νερού.
 6. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση με δειγματοληψία νερού από δοκιμαστική άντληση.
 7. Σύνταξη Φακέλου δικαιολογητικών και κατάθεση για έκδοση άδειας χρήσης νερού από το νέο έργο γεώτρηση ή πηγάδι. 
 8. Διαδικασία εγκρίσεων και έκδοση άδειας χρήσης νερού.  
 9. Ολοκλήρωση κατασκευής της γεώτρησης – πηγαδιού και ηλεκτροδότηση.
γεώτρηση χωρίς άδεια - πρόστιμο για παράνομη γεώτρηση νερού - 2
γεώτρηση χωρίς άδεια - πρόστιμο για παράνομη γεώτρηση νερού - 2

Αναπόφευκτο το πρόστιμο για παράνομη γεώτρηση νόμος.

Η ιδιωτική γεώτρηση πρέπει φέρει υδρόμετρο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία γεωτρήσεων. Ώστε η άντληση νερού να περιορίζεται σε συγκεκριμένες ποσότητες. Έτσι ο έλεγχος γεώτρησης με υδρομετρητή και η καταγραφή χρήσης νερού θα υπάρχει σε μία βάση δεδομένων. Πλέον το ΕΜΣΥ είναι για χαρτογράφηση γεωτρήσεων και για άλλα σημεία υδροληψίας όπως πηγάδια, πηγές νερού σε όλην την Ελλάδα. 

Διαθέτουμε καθημερινή ενημέρωση στην νομοθεσία γεωτρήσεων σε αντίθεση με άλλες εταιρείες γεωτρήσεων στην Ελλάδα. Αναλαμβάνουμε κάθε αδειοδότηση γεώτρησης όπως: Άδεια γεώτρησης σε λογικό κόστος. Παράβολο για γεώτρηση. Άδεια χρήσης νερού δικαιολογητικά ηλεκτροδότησης. Άδεια χρήσης νερού υφιστάμενης γεώτρησης (παλιά γεώτρηση). Αίτηση για Πιστοποιητικό ΕΜΣΥ (εθνικό μητρώο σημείων υδροληψίας). Υδρόμετρο στην γεώτρηση σε χαμηλή τιμή. Επιδότηση για γεώτρηση. Πώληση νερού από γεώτρηση. Νομιμοποίηση και δήλωση γεώτρησης. 

Η εταιρεία ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΑΣ διαθέτει τεχνογνωσία από το 1960 στην κατασκευή γεωτρήσεων νερού. Πλέον με μηχάνημα εντοπισμού νερού βρίσκουμε νερό στο χωράφι σας και ύστερα ανοίγουμε την γεώτρηση.  Η έρευνα νερού είναι  μέθοδος χαρτογράφησης με αξιόπιστα αποτελέσματα στην εύρεση νερού. Με τον τρόπο αυτό θα έχετε επιτυχία στην διαδικασία γεώτρησης. Λάβετε την προσφορά μας και δείτε η γεώτρηση νερού πως γίνεται στην καλύτερη τιμή. 

Facebook
Twitter
Pinterest
Tumblr

πρόστιμο για παράνομη γεώτρηση, καταγγελία για παράνομη γεώτρηση, παράνομη γεώτρηση νόμος, άδεια γεώτρησης κόστος, άδεια χρήσης νερού δικαιολογητικά, νομοθεσία για πηγάδια, δήλωση πηγαδιών δικαιολογητικά, άδεια πηγαδιού, αδήλωτα πηγάδια, νομοθεσία γεωτρήσεων, άδεια χρήσης νερού υφιστάμενης γεώτρησης, επιδότηση για γεώτρηση

γεωθερμία-κόστος-1
Γεωθερμία Κόστος

Γεωθερμία κόστος. Γεώτρηση γεωθερμίας κλειστού τύπου ή γεωτρήσεις γεωθερμίας ανοικτού τύπου με τιμή απόσβεσης. Εταιρεία γεωτρήσεων για γεωθερμία στην Αττική. Μελέτη και άδεια γεωθερμίας με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην γεωθερμική ενέργεια.

Δικαιολογητικά για άδεια γεωθερμίας 1
Δικαιολογητικά για άδεια γεωθερμίας

Δικαιολογητικά για άδεια γεωθερμίας. Μελέτη και αδειοδότηση γεώτρησης για γεωθερμία. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα γεωτρήσεων γεωθερμίας. Οριζόντια, κάθετη γεωθερμία.

ανιχνευτής υπόγειου νερού | ανιχνευτής νερού για γεώτρηση | γεώτρηση νερού βάθος
Ανιχνευτής υπόγειου νερού | γεώτρηση νερού βάθος

Ανιχνευτής υπόγειου νερού | ανιχνευτής νερού για γεώτρηση | Ο ανιχνευτής υπόγειου νερού βρίσκει στην γεώτρηση νερού βάθος. Ο εξοπλισμός ανίχνευσης νερού διαθέτει σύγχρονη καινοτομία με ανιχνευτές υπόγειων υδάτων. Ως μηχάνημα εντοπισμού νερού είναι ιδανικό για γεωτρήσεις και πηγάδια.  Έτσι κατορθώνουμε επιτυχία στην έρευνα για νερό βρίσκοντας στην γεώτρηση νερού βάθος.

πηγάδι-νερού-πηγάδια-κόστος-2
Πηγάδι Νερού Κόστος Πηγάδια Κατασκευή Εκβάθυνση Καθαρισμός

Πληροφορίες για πηγάδι νερού. Κόστος για κατασκευή πηγαδιού, επισκευή ανενεργό πηγάδι, εκβάθυνση παλιό πηγάδι, καθαρισμός πηγαδιών, οριζόντιες γεωτρήσεις νερού σε πηγάδια. Έρευνα για νερό – ανιχνευτής υπόγειου νερού για πηγάδι. Άδεια – δικαιολογητικά – δήλωση πηγαδιού.

Ραβδοσκοπία έρευνα νερού εκκρεμές βέργες εύρεση νερού γεώτρηση
Ραβδοσκοπία – Έρευνα Νερού

Ραβδοσκοπία έρευνα νερού. Ραβδοσκόπος με ανιχνευτές νερού εκκρεμές για γεωτρήσεις νερού. Έμπειροι ραβδοσκόποι με βέργες για εύρεση νερού.

εύρεση νερού
Εύρεση Νερού

Εύρεση νερού σε γεωτρήσεις, εντοπισμός νερού σε γεώτρηση γεωθερμίας, ανίχνευση νερού γεώτρησης γεωτεχνικής, έρευνα νερού σε πηγάδι.

κόστος-γεώτρησης-τιμή-αντλίας-νερού
Κόστος Γεώτρησης – Τιμή Αντλίας Νερού

Κόστος γεώτρησης – Τιμή αντλίας νερού. Ανά τρέχον μέτρο διαμορφώνεται η τιμή στη γεώτρηση. Το κόστος περιλαμβάνει τιμές σε γεωτρήσεις νερού υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων.

γεωτρύπανα γεωτρήσεων-1
Γεωτρύπανα Γεωτρήσεων

Γεωτρύπανα γεωτρήσεων Γεωτρύπανα είναι τα κατάλληλα εργαλεία με τα οποία εκτελούνται γεωτρήσεις νερού γεωτρήσεις ορυκτών γεωτρήσεις

geotriseis
Γεωτρήσεις Νερού

Γεωτρήσεις νερού & Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων Εταιρεία για ειδικές γεωτρήσεις νερού. Γεωτρύπανο γεώτρησης μικρό και χαμηλές τιμές γεωτρήσεων.

εταιρεία γεωτρήσεων
Εταιρεία Γεωτρήσεων

Εταιρεία Γεωτρήσεων – Δήμας Παναγιώτης Η εταιρεία γεωτρήσεων «Γεωτρήσεις – Δήμας Παναγιώτης» ιδρύθηκε το 1960

επικοινωνία γεωτρήσεις
Επικοινωνία

Geotriseis.net – Επικοινωνία Απευθυνθείτε άμεσα στην εταιρεία με τη μεγαλύτερη παρουσία στις γεωτρήσειςΕξοικονομήστε ενέργεια και